Servisné služby

Servisné oddelenie firmy zabezpečuje na dodané zariadenia záručný a pozáručný autorizovaný servis. Naši kvalifikovaní technici sú pravidelne školení priamo u výrobcu a majú príslušné oprávnenia a certifikáty. Pre svojich zákazníkov poskytujeme zmluvný servis, kde za paušálny poplatok zabezpečujeme pravidelnú profylaktickú údržbu podľa doporučenia výrobcu, kapacitné skúšky batérií, preventívnu výmenu častí zariadenia s obmedzenou životnosťou (batérie, ventilátory, elektrolytické kondenzátory...) a servisnú pohotovosť s dohodnutým časom nástupu na opravu pri nahlásení poruchy zariadenia.

V špičkovo vybavenej servisnej dielni v priestoroch firmy vykonávame opravy usmerňovačov, nabíjačov trakčných batérií a spínaných výkonových AC/DC modulov od rôznych výrobcov.

V prípade Vášho záujmu o náš servis neváhajte nás kontaktovať:

Rhea elektro s.r.o.
Elektrárenská 1/12440
831 04 Bratislava
+421 2 49101914
+421 2 49101918
e-mail: servis@rhea-elektro.sk