Rhea elektro s.r.o.

je špecialistom pre elektrické systémy zaisteného napájania. Naša oblasť pôsobenia pokrýva celú škálu činností okolo zaisteného napájania a fotovoltaických systémov napájania počnúc vytvorením koncepcie napájania vrátane technického návrhu, pokračujúc dodávkami napájacích systémov a ich uvedením do prevádzky a končiac servisnou starostlivosťou s cieľom poskytnúť zákazníkovi optimálne riešenie z jednej ruky vyznačujúce sa vysokou disponibilitou napájania a primeranou efektivitou. Na Slovenskom trhu pôsobíme už 30 rokov (do 2016 ako divízia firmy Rhea spol. s r.o.). Ponúkame široké spektrum dodávok napájacích systémov a ich spoľahlivú implementáciu.

Poradenstvo

Ponúkame naše znalosti a poradenstvo pri všetkých fázach realizácie fotovoltaických systémov a systémov zaisteného napájania, už
od plánovania a návrhu koncepcie, následne pri výbere jednotlivých komponentov, ďalej pri inštalácii
a uvádzaní do prevádzky, a nakoniec pri vytváraní konceptu údržby. S našimi znalosťami a skúsenosťami
poskytujeme služby zákazníkom v rôznych odvetviach ako je napr. energetika, plynárenstvo a petrochémia,
priemysel, počítačové a dátové centrá, telekomunikácie a prenos dát, medicína, atď..
Pri každom projekte čerpáme z dlhoročných skúseností našich kvalifikovaných spolupracovníkov

Dodávky a servis

Ponúkame komplexné dodávky zdrojov neprerušiteľného napájania (UPS), dodávky usmerňovačov, striedačov, DC/DC meničov, fotovoltaických striedačov, fotovoltaických panelov, batérií, ATS prepínačov, výkonových tyristorových regulátorov, prepäťových ochrán, bezúdržbových priemyselných batérií a elektrických komponentov rozvádzačov. Na všetky dodané produkty poskytujeme plný záručný a pozáručný autorizovaný servis


Vysoká kvalita

Ponúkané výrobky vyrábajú všetci naši partneri - výrobcovia v súlade s ISO 9001. Všetky naše činnosti vykonávame v maximálnej kvalite a v súlade so zavedeným a certifikovaným integrovaným manažérskym systémom, ktorý tvorí:
- Systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015
- Systém manažérstva enviromentu podľa ISO 14001:2015
- Systém manažérstva BOZP podľa ISO 45001:2018
- Systém manažérstva bezpečnosti podľa SCC*:2011
- Politika ISM